Onze Modules

Ons Cliënt Volg- en Ondersteuningssysteem bevat verschillende modules die volledig naar wens te beheren zijn. Hierdoor is het systeem uiterst schaalbaar; kleine instellingen kunnen alleen met de basismodules uit de voeten, terwijl grotere instellingen de uitgebreide modules kunnen activeren.   

Afhankelijk van wat u als instelling nodig heeft en wat er op basis van rechten zichtbaar mag zijn, kunnen modules aan of uit worden gezet en per gebruiker worden ingesteld. Alle partijen die bij de cliënt betrokken zijn, beheren zo de informatie die zij nodig hebben en mogen inzien of bewerken.  

Doordat iedere module een eigen kleur en icoon heeft, navigeert u gemakkelijk door de modules heen. Zo vindt u binnen een handomdraai de informatie die u op dat moment voor de betreffende cliënt nodig heeft.  

Bekijk hieronder onze modules

modules

Incidenten Module

In het geval van incidenten met betrekking tot de cliënt of werknemers, dient de medewerker conform het juiste en geldende protocol te handelen. De incidentenmodule ondersteunt hierin en bewaakt correcte en volledige vastlegging van de benodigde gegevens.  

Functionaliteiten van de incidentenmodule:  

 • Gerapporteerde vastlegging op basis van het type incident en het daarbij geldende protocol;  
 • Procesondersteuning bij het automatisch verwerken van de werkstroom;  
 • Verslaglegging van de betrokkenen;  
 • Volledig aanpasbare module. 

Agenda Module

De agenda geeft een helder overzicht van alle taken die de werknemer die dag kan – en moet – verrichten. Dit biedt houvast en zorgt ervoor dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.  

Functionaliteiten van de agendamodule:  

 • Overzichtelijke kalender- of tabelweergave;  
 • Speciale filters gebaseerd op het type activiteit;
 • Helder overzicht door het gebruik van iconen, kleuren en afbeeldingen;
 • Onderscheid tussen medewerkers-, cliënt- en afdelingsactiviteiten;
 • Mogelijkheid tot het direct rapporteren op activiteiten.   

Zorgplan Module

Het zorgplan* vormt de kern van XolitCare. Hierin staat namelijk de formele overeenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt opgeslagen. De voortgang op het zorgplan kan worden gecontroleerd door de integratie met de agenda en rapportages.   

Functionaliteiten van de zorgplanmodule:  

 • Onderverdeling in domeinen, zorgvragen, doelen en activiteiten;   
 • Opmaken van sjablonen (verplichte onderdelen van het zorgplan) door de organisatie voor alle zorgverleners;   
 • Toegang tot een bibliotheek met standaard, industriebrede methoden en templates;   
 • Activiteitenoverzicht met toegewezen medicatie, tijdregels, protocollen en aangestelde zorgverlener;   
 • Controle op de geplande en verschafte zorg aan de hand van een zorgplangrafiek;  
 • Volledig digitaal autorisatieproces van het zorgplan (tekenen van de overeenkomst), gebaseerd op de hiërarchie tussen werknemers en toegewezen cliëntcontacten.    

*XolitCare gebruikt de generieke term zoals aangehouden door het VGN. Op verzoek kan een andere term, zoals ondersteuningsplan, begeleidingsplan of behandelplan, worden gehanteerd. De term kan in de applicatie naar wens worden aangepast.  

Zelfredzaamheid Module

De mate waarin de cliënt zichzelf kan redden, wordt op verschillende manieren geregistreerd en bijgehouden. Deze informatie kan via de module visueel worden gepresenteerd in het zogeheten Spinnenweb-model. Hoe groter het spinnenweb, hoe zelfredzamer de cliënt is.  

Functionaliteiten van de zelfredzaamheidmodule:  

 • Sneller en duidelijker inzicht in de status van de cliënt door de visuele presentatie; 
 • Toepasbaar op andere zaken dan zelfredzaamheid.  

Meetwaarden Module

Via de meetwaardenmodule kunnen de metingen van de cliënt snel worden geregistreerd en kan de gezondheid gemakkelijk worden bijgehouden. Deze module kan via Microsoft HealthVault verbonden worden aan verschillende smart devices 

Functionaliteiten van de meetwaarden-module:  

 • Volledig aanpasbare module; 
 • Inzicht in vitale waarden: algemene-, groeps- of cliëntwaarschuwingen gebaseerd op vooraf ingestelde regels;  
 • Overzichtelijke weergave van meetwaarden in grafiek of tabel.  

Risico’s Module

Krijg direct inzicht in potentiële risico’s na het invullen van de vragenlijsten. Op basis van verschillende visuele indicatoren kunt u de resultaten snel controleren en vergelijken.  

Functionaliteiten van de risico’s module:  

 • Heldere weergave van resultaten in grafieken en tabellen; 
 • Duidelijke scoreschalen;  
 • Automatische vertoning van evaluatietekst op basis van het resultaat;  
 • Directe formatie van cliëntwaarschuwingen op basis van het resultaat. 

Overdracht Module

Via de overdrachtmodule kan door de werknemers onderling duidelijk worden overgedragen wat er per cliënt speelt. Dit is vaak de eerste module die aan het begin van de dienst wordt geraadpleegd.  

Functionaliteiten van de overdrachtmodule:  

 • Alle rapportages overzichtelijk op één plek;  
 • Helder overzicht gerangschikt per cliënt, inclusief foto; 
 • Prioriteiten en speciale categorieën inzichtelijk door middel van kleuren;  
 • Mogelijkheid tot zoeken op kernwoorden.  

Cliëntenkaart Module

In de cliëntkaartmodule raadpleegt u de belangrijkste cliëntinformatie zoals contacten, cliëntgroepen, zorgtypes en een overzicht van toegewezen zorgverleners op één plek.    

Functionaliteiten van de cliëntkaartmodule:  

 • Inzicht in de geschiedenis en het verloop van cliëntstemmingswisselingen;  
 • Integratie van telefoon, Skype en email met de cliënt, cliëntcontacten en de zorgverlener;   
 • Kaartnavigatie naar het (thuis)adres van de cliënt;  
 • Aanpasbare extra informatiemogelijkheden, inclusief vragenlijsten;   
 • Inzage in cliëntnetwerkfolder voor extra documenten en bijlagen. 

Middelen en Maatregelen Module

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden vooraf bepaald en geregistreerd. Op het moment dat deze worden ingezet, worden ze vastgelegd in het systeem. Hiermee kan de hoedanigheid, duur en inzet van de maatregelen goed worden bijgehouden.  

De functionaliteiten van de Middelen en Maatregelenmodule:  

 • Toegang tot speciale vragenlijsten; 
 • Gebruikstypen van Middelen en Maatregelen; 
 • Incidentregistratie inclusief het bijhouden van de duur van het gebruik van de Middelen en Maatregelen;  
 • Evaluaties van Middelen en Maatregelen, gebruik en incidenten;  
 • Duidelijk navigeerbaar overzicht van de Middelen en Maatregelen geschiedenis van de cliënt.  

Medicatie module

De medicatiemodule geeft een volledig overzicht van de medicatie, de dosering en de benodigde details per cliënt. Voor optimaal gebruik kan er een koppeling met Elektronische Voorschrijfsystemen (EVS) worden gemaakt.  

Functionaliteiten van de medicatiemodule:  

 • Lijst met huidige medicatie en de opgeslagen geschiedenis; 
 • Inzicht in gedetailleerde informatie met betrekking tot de medicatie;  
 • Mogelijkheid tot verschillende doseringstypes per medicatie;  
 • Koppeling met het zorgplan en de agenda-activiteit 

Rapportage Module

Alle rapportages die via activiteiten uit de agenda of andere modules zijn opgevoerd, zijn terug te vinden in de rapportagemodule. U kunt filteren en sorteren op verschillende aspecten, zoals het type activiteit, categorieën en prioriteiten.  

Functionaliteiten van de rapportagemodule:  

 • Alle rapportages overzichtelijk ondergebracht op één plek; 
 • Onderscheid op cliënt- of afdelingsniveau;  
 • Instelbare kleuren voor snel inzicht in de prioriteiten;  
 • Uitgebreide filtermogelijkheden;  
 • Mogelijkheid tot het volgen van de geschiedenis en direct toevoegen van een nieuwe rapportage, gekoppeld aan andere modules;  
 • Mogelijkheid tot het doorzoeken van alle tekst.  

Vragenlijst Module

Vragenlijsten bieden de mogelijkheid om informatie op uniforme, gestructureerde wijze uit te vragen en op te slaan. Via deze module kan een sjabloon van de vragenlijst met alle zorgverleners binnen de organisatie worden gedeeld.    

Functionaliteiten van de vragenlijstmodule:  

 • Volledige ondersteuning van elk type vragenlijst (open en gesloten vragen, multiplechoice, multiselect, schaalindeling en gewogen gemiddelden);  
 • Gestructureerde invoer ten behoeve van periodieke managementrapportages; 
 • Analyses en vergelijkingen vanuit onder andere het kwaliteitssysteem.  

Wonden Module

Indien de cliënt letsel heeft, kunt u dit eenvoudig in de wondenmodule registreren. Hierin uploadt u gemakkelijk een foto en houdt u de progressie bij door aantekeningen met elkaar te vergelijken.    

De functionaliteiten van de wondenmodule:  

 • Overzichtelijke opname van wonden en letsel bij de cliënt;  
 • Makkelijk en snel foto’s maken of uploaden vanuit een bestand;  
 • Bijhouden van de vooruitgang. 

Incidenten Module

In het geval van incidenten met betrekking tot de cliënt of werknemers, dient de medewerker conform het juiste en geldende protocol te handelen. De incidentenmodule ondersteunt hierin en bewaakt correcte en volledige vastlegging van de benodigde gegevens.  

Functionaliteiten van de incidentenmodule:  

 • Gerapporteerde vastlegging op basis van het type incident en het daarbij geldende protocol;  
 • Procesondersteuning bij het automatisch verwerken van de werkstroom;  
 • Verslaglegging van de betrokkenen;  
 • Volledig aanpasbare module. 

Agenda Module

De agenda geeft een helder overzicht van alle taken die de werknemer die dag kan – en moet – verrichten. Dit biedt houvast en zorgt ervoor dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.  

Functionaliteiten van de agendamodule:  

 • Overzichtelijke kalender- of tabelweergave;  
 • Speciale filters gebaseerd op het type activiteit;
 • Helder overzicht door het gebruik van iconen, kleuren en afbeeldingen;
 • Onderscheid tussen medewerkers-, cliënt- en afdelingsactiviteiten;
 • Mogelijkheid tot het direct rapporteren op activiteiten.   

Zorgplan Module

Het zorgplan* vormt de kern van XolitCare. Hierin staat namelijk de formele overeenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt opgeslagen. De voortgang op het zorgplan kan worden gecontroleerd door de integratie met de agenda en rapportages.   

Functionaliteiten van de zorgplanmodule:  

 • Onderverdeling in domeinen, zorgvragen, doelen en activiteiten;   
 • Opmaken van sjablonen (verplichte onderdelen van het zorgplan) door de organisatie voor alle zorgverleners;   
 • Toegang tot een bibliotheek met standaard, industriebrede methoden en templates;   
 • Activiteitenoverzicht met toegewezen medicatie, tijdregels, protocollen en aangestelde zorgverlener;   
 • Controle op de geplande en verschafte zorg aan de hand van een zorgplangrafiek;  
 • Volledig digitaal autorisatieproces van het zorgplan (tekenen van de overeenkomst), gebaseerd op de hiërarchie tussen werknemers en toegewezen cliëntcontacten.    

*XolitCare gebruikt de generieke term zoals aangehouden door het VGN. Op verzoek kan een andere term, zoals ondersteuningsplan, begeleidingsplan of behandelplan, worden gehanteerd. De term kan in de applicatie naar wens worden aangepast.  

Zelfredzaamheid Module

De mate waarin de cliënt zichzelf kan redden, wordt op verschillende manieren geregistreerd en bijgehouden. Deze informatie kan via de module visueel worden gepresenteerd in het zogeheten Spinnenweb-model. Hoe groter het spinnenweb, hoe zelfredzamer de cliënt is.  

Functionaliteiten van de zelfredzaamheidmodule:  

 • Sneller en duidelijker inzicht in de status van de cliënt door de visuele presentatie; 
 • Toepasbaar op andere zaken dan zelfredzaamheid.  

Meetwaarden Module

Via de meetwaardenmodule kunnen de metingen van de cliënt snel worden geregistreerd en kan de gezondheid gemakkelijk worden bijgehouden. Deze module kan via Microsoft HealthVault verbonden worden aan verschillende smart devices 

Functionaliteiten van de meetwaarden-module:  

 • Volledig aanpasbare module; 
 • Inzicht in vitale waarden: algemene-, groeps- of cliëntwaarschuwingen gebaseerd op vooraf ingestelde regels;  
 • Overzichtelijke weergave van meetwaarden in grafiek of tabel.  

Risico’s Module

Krijg direct inzicht in potentiële risico’s na het invullen van de vragenlijsten. Op basis van verschillende visuele indicatoren kunt u de resultaten snel controleren en vergelijken.  

Functionaliteiten van de risico’s module:  

 • Heldere weergave van resultaten in grafieken en tabellen; 
 • Duidelijke scoreschalen;  
 • Automatische vertoning van evaluatietekst op basis van het resultaat;  
 • Directe formatie van cliëntwaarschuwingen op basis van het resultaat. 

Overdracht Module

Via de overdrachtmodule kan door de werknemers onderling duidelijk worden overgedragen wat er per cliënt speelt. Dit is vaak de eerste module die aan het begin van de dienst wordt geraadpleegd.  

Functionaliteiten van de overdrachtmodule:  

 • Alle rapportages overzichtelijk op één plek;  
 • Helder overzicht gerangschikt per cliënt, inclusief foto; 
 • Prioriteiten en speciale categorieën inzichtelijk door middel van kleuren;  
 • Mogelijkheid tot zoeken op kernwoorden.  

Cliëntenkaart Module

In de cliëntkaartmodule raadpleegt u de belangrijkste cliëntinformatie zoals contacten, cliëntgroepen, zorgtypes en een overzicht van toegewezen zorgverleners op één plek.    

Functionaliteiten van de cliëntkaartmodule:  

 • Inzicht in de geschiedenis en het verloop van cliëntstemmingswisselingen;  
 • Integratie van telefoon, Skype en email met de cliënt, cliëntcontacten en de zorgverlener;   
 • Kaartnavigatie naar het (thuis)adres van de cliënt;  
 • Aanpasbare extra informatiemogelijkheden, inclusief vragenlijsten;   
 • Inzage in cliëntnetwerkfolder voor extra documenten en bijlagen. 

Middelen en Maatregelen Module

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden vooraf bepaald en geregistreerd. Op het moment dat deze worden ingezet, worden ze vastgelegd in het systeem. Hiermee kan de hoedanigheid, duur en inzet van de maatregelen goed worden bijgehouden.  

De functionaliteiten van de Middelen en Maatregelenmodule:  

 • Toegang tot speciale vragenlijsten; 
 • Gebruikstypen van Middelen en Maatregelen; 
 • Incidentregistratie inclusief het bijhouden van de duur van het gebruik van de Middelen en Maatregelen;  
 • Evaluaties van Middelen en Maatregelen, gebruik en incidenten;  
 • Duidelijk navigeerbaar overzicht van de Middelen en Maatregelen geschiedenis van de cliënt.  

Medicatie module

De medicatiemodule geeft een volledig overzicht van de medicatie, de dosering en de benodigde details per cliënt. Voor optimaal gebruik kan er een koppeling met Elektronische Voorschrijfsystemen (EVS) worden gemaakt.  

Functionaliteiten van de medicatiemodule:  

 • Lijst met huidige medicatie en de opgeslagen geschiedenis; 
 • Inzicht in gedetailleerde informatie met betrekking tot de medicatie;  
 • Mogelijkheid tot verschillende doseringstypes per medicatie;  
 • Koppeling met het zorgplan en de agenda-activiteit 

Rapportage Module

Alle rapportages die via activiteiten uit de agenda of andere modules zijn opgevoerd, zijn terug te vinden in de rapportagemodule. U kunt filteren en sorteren op verschillende aspecten, zoals het type activiteit, categorieën en prioriteiten.  

Functionaliteiten van de rapportagemodule:  

 • Alle rapportages overzichtelijk ondergebracht op één plek; 
 • Onderscheid op cliënt- of afdelingsniveau;  
 • Instelbare kleuren voor snel inzicht in de prioriteiten;  
 • Uitgebreide filtermogelijkheden;  
 • Mogelijkheid tot het volgen van de geschiedenis en direct toevoegen van een nieuwe rapportage, gekoppeld aan andere modules;  
 • Mogelijkheid tot het doorzoeken van alle tekst.  

Vragenlijst Module

Vragenlijsten bieden de mogelijkheid om informatie op uniforme, gestructureerde wijze uit te vragen en op te slaan. Via deze module kan een sjabloon van de vragenlijst met alle zorgverleners binnen de organisatie worden gedeeld.    

Functionaliteiten van de vragenlijstmodule:  

 • Volledige ondersteuning van elk type vragenlijst (open en gesloten vragen, multiplechoice, multiselect, schaalindeling en gewogen gemiddelden);  
 • Gestructureerde invoer ten behoeve van periodieke managementrapportages; 
 • Analyses en vergelijkingen vanuit onder andere het kwaliteitssysteem.  

Wonden Module

Indien de cliënt letsel heeft, kunt u dit eenvoudig in de wondenmodule registreren. Hierin uploadt u gemakkelijk een foto en houdt u de progressie bij door aantekeningen met elkaar te vergelijken.    

De functionaliteiten van de wondenmodule:  

 • Overzichtelijke opname van wonden en letsel bij de cliënt;  
 • Makkelijk en snel foto’s maken of uploaden vanuit een bestand;  
 • Bijhouden van de vooruitgang. 

Benieuwd of XolitCare bij uw organisatie past? Wij komen graag bij u langs.